Informacja o Akcji

W listopadzie 2012 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Horyzont zawiązane zostało Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Seniorów, w którego skład, oprócz stowarzyszenia, wszedł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna ze Słupska. Inicjatywą Porozumienia było w pierwszej kolejności wsparcie seniorów z miasta Słupska poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Integracji Seniora.

Kolejną ważna inicjatywą jest wyznaczenie w mieście Słupsku Miejsc Przyjaznych Seniorom. Pomysł na przeprowadzenie takiej akcji pojawił się po wizycie studyjnej w Krakowie. Wzorem tego miasta, które przoduje w Polsce pod względem wielości i różnorodności form aktywności i rozwoju dla seniorów, Partnerstwo przeprowadzi akcję, której celem jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działającym na terenie miasta Słupska: organizacji pozarządowych (kierujących swoje działania do osób starszych), przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych, instytucji publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane
i obsługiwane.

Został opracowany regulamin oznaczania Miejsca Przyjaznego Seniorom oraz formularze (załącznik nr1, załącznik nr2, załącznik nr3) za pomocą którego dana placówka zgłosić będzie mogła swój udział w akcji. Będzie również możliwość, aby osoby prywatne (np. sami seniorzy) zgłosili wybraną instytucję lub firmę. Oceny zebranych formularzy dokona wybrana spośród realizatorów i uczestników Komisja, która osobiście odwiedzi zgłoszone do akcji miejsce i zweryfikuje prawdziwość podanych informacji.

Po weryfikacji Komisji wszystkich zgłoszonych miejsc, aspirujących do miana przyjaznych seniorom, nastąpi wręczenie certyfikatów i oznaczenie placówek specjalnym logo.

Dodatkowo planuje się stworzenie mini publikacji w formie informatora dla seniorów, w którym opisane zostaną miejsca przyjazne seniorom (nazwa, dane teleadresowe, specjalna oferta dla seniorów, warunki skorzystania z oferty, dni i godziny otwarcia placówki oraz inne ważne informacje).

zdjęcie do artykułu