Zapytanie ofertowe w ramach PAI

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia w ramach realizacji w 2015 r. zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Integracja i Aktywizacja w obszarze realizacji modułów: grupa wsparcia, motywacja, komunikacja, warsztaty kompetencji społecznych, autoprezentacja, zarządzanie gospodarstwem domowym.

Zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.