KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

14.06.2012r

Po posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko streetworkera została przyjęta Pani Katarzyna Urwan.

Pozostałe osoby biorące udział w rekrutacji proszone są o odbiór certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu w siedzibie Stowarzyszenia Horyzont, ul. Jaracza 9 w Słupsku, od 18 czerwca 2012r.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia HORYZONT
Małgorzata Mogielnicka