Akcja Miejsce Przyjazne Seniorom wystartowała!

Celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działającym na terenie miasta Słupska: organizacji pozarządowych (kierujących swoje działania do osób starszych), przedsiębiorstw (kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych), instytucji publicznych (kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej) i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane. Więcej informacji na naszej stronie w zakładce: akcja- miejsce przyjazne seniorom.

 Zgłoś swoje miejsce przyjazne seniorom!