Zaproszenie na Konferencję

 

Zarząd Stowarzyszenia HORYZONT w Słupsku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku


Serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą metod rozwoju społeczności lokalnej przyjaznej osobom starszym, pn.

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM

Konferencja realizowana przy udziale podmiotów zainteresowanych tworzeniem wielodziedzinowego systemu na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, odbędzie się w dniu 30 września 2013 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6. 

W przededniu Międzynarodowego Dnia Seniora spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i przemyśleń na temat planowania, organizowania i realizowania skutecznej polityki społecznej na rzecz starzejącego się społeczeństwa podczas, którego zostaną zaprezentowane już zrealizowane inicjatywy kierowane do Seniorów miasta Słupska w latach 2012 – 2013 na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Lokalny sektor pozarządowy brał udział w I i II Edycji Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszając do współpracy jednostki samorządowe, relacje z podejmowanych inicjatyw będą doskonałym przykładem udanych działań, mających na celu wszechstronną kompensację malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspakajania potrzeb, integrację z lokalną społecznością oraz przygotowanie do starości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI