Miejsce Przyjazne Seniorom - podsumowanie

Dziewiętnaście podmiotów zgłosiło udział w Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” realizowanej od września 2013 roku w Słupsku. Komisja Certyfikacyjna w dwuosobowych zespołach dotarła do każdego ze zgłoszonych miejsc i oceniła rzetelność zgłoszonej oferty. Na posiedzeniu w dniu 09.12.2013 roku uznano, że wszystkie miejsca otrzymają Certyfikat na 2014 rok. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się dnia 30 grudnia 2013 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego o godz. 1100.

Lista podmiotów uhonorowanych certyfikatem:

1)        Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Słupsk

2)        Stowarzyszenie Metalowych Serc

3)        Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku

4)        Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku

5)        Klub Seniora w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. T. Gwiżdża przy SOSW im. Unicef

6)        Centrum Edukacyjne TECHNIK s.c

7)        Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”,

8)        Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

9)        Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6

10)     Kwiaciarnia „SIS” Karolina Strzelczyk

11)     Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Studio Zdrowego Ruchu”

12)     Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

13)     Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

14)     Polska Filharmonia Sinfonia Baltica

15)     Fitness Studio ANGELA

16)     MK Bowling Słupsk Centrum Handlowe Jantar

17)     Firma FANT-POST Radosław Włoszczyński

18)     Kwiaciarnia Marana’tha Tomasz Frąckowiak

19)     Muzeum Pomorza Środkowego