Miejsce Przyjazne Seniorom

Celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie miasta Słupska i gminy wiejskiej Słupsk: organizacji pozarządowych (kierujących swoje działania do osób starszych); przedsiębiorstw: kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych; instytucji publicznych: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

 

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin

- Formularz zgłoszeniowy

- Lista osób zgłaszających kandydaturę

- Zgoda na udział w akcji

- Formularz oceny