Centrum Aktywności i Integracji Seniora

 

CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SENIORA

 

Projekt realizowany w ramach Programu Rządowego AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH na lata 2012-2013

Rusza Centrum Aktywności i Integracji Seniora, które będzie specjalną ofertą dla osób starszych.

Stowarzyszenie HORYZONT we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie rozpoczyna rekrutację do nowego projektu kierowanego do seniorów ze Słupska. Pierwsze spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób, już 8 listopada w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza 9. o godz. 15.00.  

Program ma przede wszystkim aktywizować seniorów, rozwijać ich zainteresowania oraz pasje, jest propozycją na ciekawe spędzanie czasu z osobami, które także chcą być mimo swojego wieku aktywne.

Program będzie realizowany poprzez kilka podstawowych form jak:
- terapia zajęciowa –  zajęcia rozwijające zainteresowania seniorów.
- aktywność ruchowa – ćwiczenia ogólnousprawniające, masaż, nordic walking.
- doradztwo żywieniowe – wiedza o zdrowych formach żywienia, przygotowywanie posiłków według zasad „Kuchni terapeutycznej”.
- zajęcia informatyczne – nauka obsługi komputera, nauka korzystania z internetu i prostych
programów.
- poradnictwo socjalne – poradnictwo w  zakresie przysługujących seniorom form pomocy.