o projekcie

Projekt realizowany w ramach programu rządowego AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH na lata 2012-2013

Rusza Centrum Aktywności i Integracji Seniora, które będzie specjalną ofertą dla osób starszych.

Stowarzyszenie HORYZONT we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie rozpoczyna rekrutację do nowego projektu kierowanego do seniorów ze Słupska. Pierwsze spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób, już 8 listopada w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza 9. o godz. 15.00.  

Program ma przede wszystkim aktywizować seniorów, rozwijać ich zainteresowania oraz pasje, jest propozycją na ciekawe spędzanie czasu z osobami, które także chcą być mimo swojego wieku aktywne.

Program będzie realizowany poprzez kilka podstawowych form jak:
- terapia zajęciowa –  zajęcia rozwijające zainteresowania seniorów.
- aktywność ruchowa – ćwiczenia ogólnousprawniające, masaż, nordic walking.
- doradztwo żywieniowe – wiedza o zdrowych formach żywienia, przygotowywanie posiłków według zasad „Kuchni terapeutycznej”.
- zajęcia informatyczne – nauka obsługi komputera, nauka korzystania z internetu i prostych
programów.
- poradnictwo socjalne – poradnictwo w  zakresie przysługujących seniorom form pomocy.  

W ramach programu zaplanowano wyjazd studyjny do Krakowa. Seniorzy uczestniczyć będą także w wyjeździe na „odnowę biologiczną”, basen oraz kręgle.  

Centrum Aktywności i Integracji Seniora na co dzień  funkcjonować będzie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza 9.

 

Program kierowany jest do seniorów ze Słupska, kobiet od 60 roku życia i mężczyzn od 65 roku, którzy nie korzystają aktualnie z form wsparcia instytucjonalnego (np. DDPS, Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Środki, 80 tys. zł na funkcjonowanie Centrum, pozyskało Stowarzyszenie „Horyzont”. W ramach porozumienia o współpracy będzie realizować program z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku. Program będzie realizowany do czerwca 2013 roku.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do końca listopada do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza 9,  w którym twa już rekrutacja. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer. 59-842-49-00.