rekrutacja

 

Zainteresowanie ofertą projektową przeszło nasze oczekiwania.

 

W dniu 08.11.2012 r. w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, na którym rozdano formularze zgłoszeniowe. Osoby zainteresowane projektem zgłaszały chęć udziału w projekcie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego podstawowe dane osobowe, informacje pomocne w ustaleniu kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Chęć udziału w projekcie zgłosiło łącznie 76 osób.

Po weryfikacji zgłoszeń odrzucono, ze względu na kryterium formalne - brak podpisów na formularzu zgłoszeniowym, 4 zgłoszenia. Po zastosowaniu kryterium podstawowych rekrutacji, tj.

  1. Wiek – kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia

  2. Miejsce zamieszkania – miasto Słupsk

  3. Brak przynależności do instytucjonalnych form wsparcia seniorów - odrzucono 6 zgłoszeń.

Z 66 wniosków spełniających wymogi formalne 30 osób losowo wybrała komisja rekrutacyjna, a pozostałe 36 to lista rezerwowa.