Styczeń - czerwiec 2013

Od stycznia do czerwca odbywały się w każdy wtorek i czwartek spotkania klubowe i pokoleniowe o tematyce zawartej w projekcie: poradnictwo żywieniowe z kuchnią terapeutyczna, poradnictwo socjalne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia zajęciowa, terapia ruchem oraz masaże, zajęcia z nowych technologii, spotkania tematyczne.

 

PORADNICTWO ŻYWIENIOWEzdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

 

KUCHNIA TERAPEUTYCZNAzdjęcie do artykułu

TERAPIA ZAJĘCIOWAzdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNEzdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

PORADNICTWO - PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWAzdjęcie do artykułu

PORADNICTWO - KOSMETYCZKAzdjęcie do artykułu

GRY STOLIKOWEzdjęcie do artykułu

FESTYN INTEGRACYNY "MORSKIE LATO U SENIORÓW"zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu