Zapytanie ofertowe

CIS w Smołdzińskim Lesie zaprasza do składania ofert na na sukcesywną dostawę materiałów remontowo - budowlanych w ramach projektu „Nowe horyzonty" oraz środków „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na lata: 2011-2015".

 

Dokumenty do pobrania:

- zapytanie ofertowe