Nabór na streetworkera 2013

W związku z  wdrażaniem standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu wychodzenia z Bezdomności planowane jest zatrudnienie  osoby na stanowisko streetworkera pracującego z osobami bezdomnymi w Słupsku. 

Z osób, które złożą dokumenty zostaną wyłonione osoby do dalszego przeszkolenia i z nich zostanie zatrudniona jedna osoba.

Oferty zawierające list motywacyjny i CV składać należy w terminie do 29 marca 2013 roku do godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia HORYZONT w Słupsku przy ul. Jaracza 9, w kopercie opisanej: „Zatrudnienie na stanowisko streetworkera”.

Ogłoszenie o osobach wybranych do dalszego etapu rekrutacji nastąpi dnia 29 marca 2013 roku po godzinie 15:30

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Katarzyna Urwan, tel 505 534 993

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia HORYZONT

Małgorzata Mogielnicka