Ogłoszenie o naborze koordynatora-streetworkera

13 04 2012

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na Pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu wychodzenia z Bezdomności konieczne jest zatrudnienie spośród członków Stowarzyszenia HORYZONT jednej osoby na stanowisko streetworkera.

Osoba ta powinna mieć:

  1. 1. Doświadczenie w pracy streetworkera z osobami bezdomnymi 
  2. 2. Posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą GSWB

 

Oferty zawierające udokumentowane wymagane doświadczenie składać mogą wszyscy członkowie Stowarzyszenia HORYZONT w terminie 17.04.2012 roku do godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia HORYZONT w Słupsku przy ul. Jaracza 9, w kopercie opisanej: „Zatrudnienie na stanowisko streetworkera”.

Ogłoszenie nastąpi dnia 17.04.2012 roku po godzinie 15:30

Umowa będzie posiadała moc prawną z chwilą uzyskania dofinansowania z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia HORYZONT

Małgorzata Mogielnicka

 

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Po posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko streetworkera został przyjęty Adam Koszutowski.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia HORYZONT

Małgorzata Mogielnicka