Ogłoszenie o naborze streetworkera

27. 04. 2012r.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na Pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu wychodzenia z Bezdomności planowane jest zatrudnienie  osoby na stanowisko streetworkera pracującego z osobami bezdomnymi w Słupsku. 

Z osób, które złożą dokumenty zostaną wyłonione osoby do dalszego przeszkolenia i z nich zostanie zatrudniona jedna osoba.

Oferty zawierające list motywacyjny i CV składać należy w terminie do 11 maja 2012 roku do godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia HORYZONT w Słupsku przy ul. Jaracza 9, w kopercie opisanej: „Zatrudnienie na stanowisko streetworkera”.

Ogłoszenie o osobach wybranych do dalszego etapu rekrutacji nastąpi dnia 14 maja 2012 roku po godzinie 15:30

Umowa będzie posiadała moc prawną z chwilą uzyskania dofinansowania z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Adam Koszutowski, tel 602 195 421

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia HORYZONT

Małgorzata Mogielnicka

 

 

14. 05. 2012r.

Po rozpatrzeniu złożonych dokumentów do następnego etapu rekrutacji na stanowisko streetworkera pracującego z osobami bezdomnymi zostały zakwalifikowane następujące osoby:

1. Adam Ryba

2. Katarzyna Urwan

3. Paulina Ostrowska

4. Hubert Gładkowski

5. Sławomir Dębicki

Termin szkolenia dla kandydatów na streetworkerów zostanie ustalony w najbliższym czasie.

Adam Koszutowski