sprawozdanie merytoryczne lipiec 2012

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za lipiec 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Patrole streetworkerów w Słupsku

  - 14 patroli w terenie

  - 11 wizyt w placówkach: TPBA, PCK, MOPR, Izba Wytrzeźwień

  - 10 kart kontaktów

  - 19 kontaktów ponownych;

 2. Tworzenie mapy miejsc niemieszkalnych;

 3. Udział w wizycie studyjnej we Wrocławiu;

 4. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego;

 5. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 6. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Caritas ;

 7. Analiza ofert sprzętu i wyposażenia streetworkerów;

 8. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;