sprawozdanie merytoryczne sierpień 2012

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 } P.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pl-PL } P.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback", "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN } P.ctl { font-family: "Lohit Hindi", "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: hi-IN } -->

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za sierpień 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Patrole streetworkerów w Słupsku

  - 17 patroli w terenie

  - 8 wizyt w placówkach: TPBA, PCK, MOPR, Izba Wytrzeźwień

  - 8 kart kontaktów

  - 24 kontaktów ponownych;

 2. Tworzenie mapy miejsc niemieszkalnych;

 3. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego;

 4. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 5. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Caritas ;

 6. Analiza ofert sprzętu i wyposażenia streetworkerów;

 7. Ponowna aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;