sprawozdanie merytoryczne czerwiec 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za czerwiec 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Szkolenie kandydatów na streetworkerów;

 2. Wybór i zatrudnienie drugiego streetworkera;

 3. Udział w seminarium PL w Borowym Młynie;

 4. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego;

 5. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 6. Nawiązanie współpracy z TPBA, Izbą Wytrzeźwień, SOK ;

 7. Patrole streetworkerów w Słupsku – rozpoznanie środowiska;

  - 8 patroli w terenie

  - wizyty w TPBA, PCK, MOPR

 8. Analiza ofert sprzętu i wyposażenia streetworkerów;

 9. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;