sprawozdanie merytoryczne wrzesień 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za wrzesień 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Patrole streetworkerów w Słupsku

  - 15 patroli w terenie

  - 8 wizyt w placówkach: TPBA, PCK, MOPR, Izba Wytrzeźwień

  - 7 kart kontaktów

  - 28 kontaktów ponownych;

  - 3 dni pracy biurowej;

 2. Udział w spotkaniu PFWB w Smętowie Granicznym i spotkanie z PL Nowe;

 3. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego w Słupska;

 4. Udział w spotkaniu koalicji na rzecz wychodzenia z bezdomności w Słupku;

 5. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 6. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Caritas ;

 7. Analiza ofert sprzętu i wyposażenia streetworkerów;

 8. Zakup biurka, dwóch krzeseł i ologowanie;

 9. Zakup laptopa i ologowanie;

 10. Zakup biletów miesięcznych;

 11. Zakup kart telefonicznych;

 12. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;