sprawozdanie merytoryczne listopad 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za listopad 2012

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

  - 16 patroli w terenie

  - 7 wizyt w placówkach: TPBA, PCK, MOPR, SOK, Izba Wytrzeźwień;

  - 3 karty kontaktu;

  - 35 kontaktów ponownych;

  - 4 dni pracy biurowej;

 2. Udział w spotkaniu w UM Słupsk, 07.11.2012;

 3. Wspólny patrol z SOK na terenie PKP, 20.11.2012;

 4. Wspólny patrol na działkach przy ulicy Gdańskiej z pracownikami MOPR i Policji, 29.11.2012;

 5. Przygotowanie ulotki informacyjnej;

 6. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego, 06.11.2012 i 27.11.2012 w Słupsku;

 7. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 8. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Caritas;

 9. Zakupienie wyposażenia streetworkerów: kurtek, butów, latarek, gazu pieprzowego, plecaka, torby;

 10. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych;

 11. Zakup biletów miesięcznych;

 12. Zakup kart telefonicznych;

 13. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;