Sprawozdanie merytoryczne luty 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za luty 2013 r.

przy realizacji zadania "Bezdomność - wspólny problem" w ramach Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 

  1. Działania streetworkerów w Słupsku

- 15 patroli w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (4 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 3 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej, 4 patrole w obszarze zaamkniętym ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 4 patrole w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza;

- 4 wizyty w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

- 4 spotkania i ustalenie wspólnych działań z Prcownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

- 4 wizyty w PCK;

- 4 karty kontaktu;

- 17 kontaktów ponownych;

- 4 dni pracy biurowej;

- codzienne wizyty na Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w celu monitorowania ilości osób bezdomnych korzystających z możliwości zjedzenia

obiadu;

- kontakt z około 35 osobami bezdomnymi przebywającymi poza placówkami na terenie miasta Słupsk;

  1. Interwencje:

- dnia 05.02.2013r. przetransportowanie klienta z altany działkowej przy ulicy Westerplatte do Schroniska „Dom dla Bezdomnych” przy ulicy Wolności (współpraca

z policją i pracownikiem socjalnym Panem Adamem Koszutowskim );

 

 

- dnia 22.02.2013r. przetransportowanie klienta z altany działkowej przy ulicy Westerplatte do Schroniska „Dom dla Bezdomnych” przy ulicy Wolności (współpraca z pracownikiem socjalnym Panem Arturem Kowalewskim);

  1. Uczestniczenie w ogólnopolskim spisie osób bezdomnych w nocy z 7 na 8 lutego 2013r.;

  2. Udział w spotkaniu Partnerstwa Lokalnego w dniu 19.02.2013 r. w Słupsku;

  3. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

  4. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

  5. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych ;

  6. Zakup biletów miesięcznych;

  7. Zakup kart telefonicznych;

  8. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;

 

sporządziła: Katarzyna Urwan