Sprwozdanie merytoryczne styczeń 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za styczeń 2013

przy realizacji Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. W związku z podjęciem zatrudnienia przez Pana Adama Koszutowskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie w Słupsku w Zespole do Spraw Osób Bezdomnych i Uchodźców, konieczny był wybór nowego koordynatora streetworkera, a także wybór pracownika na stanowisko streetworkera.

 2. Od dnia 02.01.2013 obowiązki koordynatora streetworkera pełni Pani Katarzyna Urwan, pracująca wcześniej na stanowisku streetworkera.

 3. Od dnia 02.01.2013 zatrudniono Panią Pauline Ostrowską na stanowisku streetworkera.

 4. Działania streetworkerów w Słupsku

  - 16 patroli w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (4 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 2 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej, 5 patroli w obszarze zaamkniętym ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 5 patroli w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza;

  - 4 wizyty w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

  - 4 spotkania i ustalenie wspólnych działań z Prcownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

  - 2 wizyty w PCK;

  - 2 karty kontaktu;

  - 19 kontaktów ponownych;

  - 4 dni pracy biurowej;

  - codzienne wizyty na Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w celu monitorowania ilości osób bezdomnych korzystających z możliwości zjedzenia

   

  obiadu;

  - kontakt z około 30 osobami bezdomnymi przebywającymi poza placówkami na terenie miasta Słupsk;

 1. Wspólny patrol w godzinach od 4.00-8.00 w miejscach niemieszkalnych z pracownikami MOPR i Policji w dniu 16.01.2013 r. ;

 2. Udział w spotkaniach Partnerstwa Lokalnego w dniach 03.01.2013, 15.01.2013 i 29.01.2013 r. w Słupsku;

 3. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 4. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

 5. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych (załącznik nr 1);

 6. Zakup biletów miesięcznych;

 7. Zakup kart telefonicznych;

 8. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;

 

sporządziła: Katarzyna Urwan