Sprawozdanie merytoryczne marzec 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za marzec 2013 r.

przy realizacji zadania "Bezdomność - wspólny problem" w ramach Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

- 16 patroli w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (4 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 4 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej, 4 patrole w obszarze zamknięty ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 4 patrole w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza;

- 4 wizyty w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

- 4 spotkania i ustalenie wspólnych działań z Prcownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

- 4 wizyty w PCK;

- 3 karty kontaktu;

- 13 kontaktów ponownych;

- 5 dni pracy biurowej;

- codzienne wizyty na Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w celu monitorowania ilości osób bezdomnych korzystających z możliwości zjedzenia obiadu;

 

 

 

 

- kontakt z około 40 osobami bezdomnymi przebywającymi poza placówkami na terenie miasta Słupsk;

 1. 06.03.2013r. i 20.03.2013r. patrole ze Strażą Miejską w godzinach wieczornych

 2. (18.00-22.00)

 3. Udział w spotkaniu Partnerstwa Lokalnego w dniu 05.03.2013 r. w Słupsku;

 4. Udział w cyklicznym spotkaniu w koalicji na rzecz wychodzenia z bezdomności 15.03.2013r.

 5. Superwizja streetworkerów 29.03.2013r.

 6. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 7. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

 8. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych ;

 9. W związku z rozszerzeniem działania realizowanego przez Stowarzyszenie HORYZONT zaistniała konieczność zatrudnienia drugiej pary streetworkerów.

W związku z powyższym został ogłoszony nabór na stanowisko streetworkera i przeprowadzono rekrutacje. Zostały wybrane dwie osoby.

 1. Zakup biletów miesięcznych;

 2. Zakup materiałów biurowych;

 3. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;

 

sporządziła: Katarzyna Urwan