sprawozdanie merytoryczne kwiecień 2013

 

Tytuł zadania: „Bezdomność – wspólny problem”

Nazwa projektu: 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont kwiecień 2013 r.

przy realizacji zadania "Bezdomność - wspólny problem" w ramach Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

1. Od 02.04.2013 r. została zatrudniona druga para streetworkerów;

2. Działania streetworkerów w Słupsku

Pierwsza para;

- 17 patroli w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (4 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 5 patroli w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej, 4 patrole w obszarze zamknięty ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 4 patrole w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza);

- 4 wizyty w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

- 4 spotkania i ustalenie wspólnych działań z Prcownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

- 4 wizyty w PCK;

- 2 karty kontaktu;

- 11 kontaktów ponownych;

- 4 dni pracy biurowej;

- codzienne wizyty na Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w celu monitorowania ilości osób bezdomnych korzystających z możliwości zjedzenia obiadu;