sprawozdanie merytoryczne maj 2013

 

 

 

 

Tytuł zadania: „Bezdomność – wspólny problem”

Nazwa projektu: 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za maj 2013 r.

przy realizacji zadania "Bezdomność - wspólny problem" w ramach Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

- 24 patrole w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (6 patroli w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 6 patroli w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej, 6 patroli w obszarze zamknięty ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 6 patroli w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza;

- 6 wizyt w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

- 6 spotkań i ustalenie wspólnych działań z Pracownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

- 6 wizyt w PCK;

- 2 karty kontaktu;

- 22 kontakty ponowne;

- 4 dni pracy biurowej;

- codzienne wizyty na Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w celu monitorowania ilości osób bezdomnych korzystających z możliwości zjedzenia obiadu;

 

 

 

 

- kontakt z około 37 osobami bezdomnymi przebywającymi poza placówkami na terenie miasta Słupsk;

 1. 07.05.2013r. i 23.05.2013r. patrole ze Strażą Miejską w godzinach wieczornych

(18.00-22.00);

 1. Asystowanie 3 osobą bezdomnym do Urzędu Miasta w celu wyrobienia dowodu osobistego, asystowanie 2 osoba bezdomnym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

 2. Udział w wizycie studyjnej Nowe- Kraków w dniach 13-15.05.2013 r.;

 3. Udział w panelu ewaluacyjnym dnia 20.05.2013 r.

 4. Udział w spotkaniu Partnerstwa Lokalnego w dniu 21.05.2013 r. w Słupsku;

 5. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 6. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

 7. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych ;

 8. Zakup biletów miesięcznych 4x 74zł;

 9. Zakup kart telefonicznych 4x 30zł;

 10. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;

 

sporządziła: Katarzyna Urwan