sprawozdanie merytoryczne lipiec 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za lipiec 2013 r.

przy realizacji zadania "Bezdomność - wspólny problem" w ramach Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

- 38 patroli w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (10 patroli w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 9 patroli w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej,

10 patroli w obszarze zamknięty ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 9 patroli w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza;

- 10 wizyt w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

- 10 spotkań i ustalenie wspólnych działań z Pracownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

- 10 wizyt w PCK;

- 19 kontakty ponowne;

- 4 dni pracy biurowej;

- kontakt z około 42 osobami bezdomnymi przebywającymi poza placówkami na terenie miasta Słupsk;

 

 

 

 

 

 1. 03.07.2013r. i 18.07.2013r. patrole ze Strażą Miejską w godzinach wieczornych

(18.00-22.00);

 1. 10.07.2013r. patrol z Policją w godzinach nocnych (19.00-03.00);

 2. Asystowanie 2 osobą bezdomnym do Urzędu Miasta w celu wyrobienia dowodu osobistego, asystowanie 4 osoba bezdomnym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, asystowanie 1 osobie do placówki dla osób bezdomnych Noclegownia TPBA;

 3. Udział w cyklicznym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego w dniu 16.07.2013 r.

w Słupsku;

 1. Superwizja streetwokerów 26.07.2013r.

 2. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 3. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

 4. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych ;

 5. Zakup biletów miesięcznych 4x 74zł;

 6. Zakup kart telefonicznych 4x 30zł;

 7. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;