sprawozdanie mrytoryczne sierpień 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Horyzont za sierpień 2013 r.

przy realizacji zadania "Bezdomność - wspólny problem" w ramach Partnerstwa Lokalnego w Słupsku

 

 

 1. Działania streetworkerów w Słupsku

- 17 patrole w terenie wg harmonogramu działań steetworkerów (5 patroli w obszarze zamkniętym ulicami Lutosławskiego, Poznańska, Bohaterów Westerplatte i wizyty w placówkach, 4 patrole w obszarze zamkniętym ulicami Bohaterów Westerplatte – Kaszubska, ogrody działkowe przy ulicy Gdańskiej, 4 patrole w obszarze zamknięty ulicami Poznańska - 3- go Maja, ogrody działkowe przy al. 3-go Maja, aż do okolic Nowego Cmentarza, 4 patrole w Centrum miasta, okolice ulic Tuwima, Wojska Polskiego, Kołłątaja, Wolności, Sienkiewicza;

- 5 wizyt w Noclegowni i Schronisku TPBA w Słupsku;

- 7 spotkań i ustalenie wspólnych działań z Pracownikami Socjalnymi Zespołu ds Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku;

- 5 wizyt w PCK;

- 10 kontakty ponowne;

- 4 dni pracy biurowej;

- codzienne wizyty na Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w celu monitorowania ilości osób bezdomnych korzystających z możliwości zjedzenia obiadu;

 

 

 

 

- kontakt z około 45 osobami bezdomnymi przebywającymi poza placówkami na terenie miasta Słupsk;

 1. Asystowanie 2 osobą bezdomnym do Noclegowni TPBA, asystowanie 3 osoba bezdomnym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, asystowanie 1 osobie do Łaźni Miejskiej;

 2. Udział w konferencji podsumowującej 01.08.2013r.

 3. Udział w cyklicznym spotkaniu koalicji w ramach projektu "Bezdomność wspólny problem 14.08.2013r.

 4. Udział w spotkaniu panelowym PL w Gdańsku "Bezdomność do widzenia";

 5. Udział w cyklicznym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego w dniu 29.08.2013 r.

w Słupsku;

 1. Aktualizacja harmonogramu działań w ramach PL;

 2. Współpraca w realizacji zadań z MOPR, TPBA, PCK, Policją, Strażą Miejską;

 3. Aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych;

 4. Zakup biletów miesięcznych 4x 74zł;

 5. Zakup kart telefonicznych 4x 30zł;

 6. Aktualizacja harmonogramu działań i uzgadnianie z księgową kosztorysu PL;