Władze stowarzyszenia

Prezes

Małgorzata Mogielnicka

Z-ca prezesa

Andżelika Szuran Karpiej

Sekretarz

Paweł Kamiński

Skarbnik

Barbara Jankowy

Członek zarządu

Katarzyna Urwan