Warning: Undefined array key "server" in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 14 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 14 Warning: Undefined array key "id" in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 20 Warning: Undefined array key "subperma" in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 20 Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 22 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 22 Warning: Undefined variable $status in /home/tworczaa/public_html/starszastrona.horyzont.slupsk.pl/index.php on line 24 2013 - projekty - www.smoldzino.info

2013

 

HORYZONT w roku 2013 zrealizował następujące zadania 1. Styczeń – sierpień: Kontynuacja realizacji projektu „Bezdomność – wspólny problem” – skierowanego do osób bezdomnych. Zadanie realizowane w partnerstwie z Liderem – Urząd Miasta Słupska i Partnerem – Polski Czerwony Krzyż w ramach projektu:
  1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"
  partner nr 1 Streetworking Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy
  i integracji społecznej
  Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Programu StowarzyszenieOperacyjnego Kapitał Ludzki – Dofinansowanie zadania wyniosło 151 164,80. Realizowany budżet zadania od stycznia 2013 do sierpnia 2013 to 86 212,00 złotych

 2. Styczeń – czerwiec: „Centrum Aktywności i Integracji Seniora” – kierowany do seniorów miasta Słupska dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Dofinansowanie programu wyniosło 80 000,00 zł. Projekt realizowany w formie dwóch budżetów na lata 2013 to kwota 35 000,00

 3. Kwiecień grudzień: „Aktywni z KAWON-em” – projekt skierowany do członków Klubu Aktywizacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dofinansowany ze środków PFRON. Realizowany budżet zadania to 25 000,00 złotych

 4. Czerwiec grudzień: „Klub Kreatywnych Matek” – projekt grupy wsparcia kierowany do opiekunów osób chorych na schizofrenię przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dofinansowany ze środków PFRON. Realizowany budżet zadania to 8 000,00 złotych.

 5. Wrzesień – grudzień: Akcja społeczna „Miejsce Przyjazne Seniorom” - Cel akcji to promowanie miejsc przyjaznych seniorom, podmiotów działających na terenie miasta Słupska: organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw (kawiarni, restauracji, sklepów, aptek, klubów sportowych), instytucji publicznych (społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej oferty: produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.