2006

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2006 zrealizowało następujące zadania:


  1. Styczeń – Grudzień: Prowadzenie Warsztatu Naprawy Wózków i Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Programem objęto ok. 30 osób miesięcznie. Realizacja programu finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  2. Styczeń – Kwiecień: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  3. Maj – zorganizowanie VI Festynu Integracyjnego z Okazji Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. W imprezie wzięło udział ok. 600 osób, impreza odbyła się w Parku Kultury I Wypoczynku. Program realizowany był dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  4. Czerwiec – zorganizowanie III Słupskiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych oraz Marszu Godności. Programem objęto ok. 500 osób. Program był sfinansowany dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  5. Maj – Lipiec: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  6. Sierpień – Październik: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu Wrzesień Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
  7. Wrzesień Październik: Realizacja programu „A ja umiem rozróżniać dotyk”. Skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, mający na celu przeszkolenie w rozpoznawaniu przemocy seksualnej. Program finansowany dzięki dotacji MIPS.
  8. Listopad – Grudzień: Kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego na pomoc osobom bezdomnym przebywającym na dworcu PKP. Realizacja programu odbyła się dzięki finansowej dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W roku 2006 dzięki pozyskaniu środków z różnych źródeł możliwe było prowadzenie programu „Pierwszy Kontakt” przez cały rok.