2007

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2007 zrealizowało następujące zadania:


  1. Styczeń – Marzec: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  2. Maj – Czerwiec: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. Czerwiec: IV Słupska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. W spartakiadzie udział wzięło ok. 100 osób.Realizacja programu finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  4. Czerwiec: VI Igrzyska Złotej Jesieni Polski Północnej. W igrzyskach odbywających się Szczecinku udział wzięło 42 seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  5. Październik – Listopad: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku.Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  6. Grudzień: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.