2008

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2008 zrealizowało następujące zadania:


  1. Styczeń – Luty: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  2. Marzec – Październik: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Czerwiec; 05.06.2008: Realizacja festynu integracyjnego Dzień Dziecka Wcześnie Narodzonego. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa. W festynie udział brali seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, seniorzy z Klubu Seniora z Siemianic oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku – łącznie wzięło udział ok. 130 osób.
  4. Czerwiec; 18.06.2008: VII Igrzyska Złotej Jesieni Polski Północnej. W igrzyskach odbywających się Szczecinku udział wzięło 42 seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Realizacja programu finansowana była dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  5. Październik;15.10.2008: V Słupska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Udział w imprezie wzięło ok. 55 osób w tym podopieczni placówek takich jak: - Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku, Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w SłupskuRealizacja programu finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  6. Listopad – Grudzień: kontynuacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Program był realizowany ze Środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  7. Październik - Grudzień: realizacja programu NIE INNI, którego celem było kształtowanie postaw tolerancji wobec osób doświadczających uzależnień, bezdomności oraz innych form wykluczenia społecznego. Adresatami programu NIE INNI  byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze słupskich szkół Liczba osób, z którymi przeprowadzono zajęcia wynosi 192 w tym 128 kobiet. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.