2011

Stowarzyszenie HORYZONT w roku 2011 zrealizowało następujące zadania:


  1. Lipiec – listopad: Realizacja programu ,,Pierwszy Kontakt’’ skierowanego do osób bezdomnych przebywających na dworcu PKP i w innych miejscach niemieszkalnych w Słupsku. Realizacja programu finansowana ze środków Wojewody Pomorskiego w Gdańsku.