grudzień 2012

Działania realizowane w grudniu 2012

Odnowa biologiczna – pobyt integracyjny w Dolinie Charlotty pod Słupskiem, 15 seniorów i 2 opiekunów „Długie zimowe wieczory” – pakiet 2 dniowy z jednym noclegiem z sauną, basenem, jacuzzi, masażem świecami i kamieniami w celu poprawy kondycji fizycznej i zdrowia – to sama przyjemność.

Wyjście na kręgle i basen – to rekreacyjne spotkania integracyjne służące poprawie kondycji fizycznej, zachęcające do aktywności prowadzącej do polepszenia samopoczucia i zachęcenie do spędzania wolnego czasu w połączeniu z dbałością o polepszenie kondycji i wydolności organizmu.

Wizyta studyjna -  Wyjazd studyjny do Krakowa wiązał się z wizytą w Urzędzie Miejskim Krakowa gdzie pozyskaliśmy wiedzę dotyczącą prowadzenia portalu dla Seniorów. W Ośrodkach Wsparcia dla Osób Starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe mogliśmy spotkać się z rówieśnikami i porównać życie seniora w Krakowie z życiem seniora w Słupsku oraz wizyta w miejscu przyjaznym seniorom czyli  Studio Active  Woman dr Grażyny Kołomyjskiej. To budujące doświadczenia, które wskazały nam możliwości oraz różnorodność oferty programowej dla seniorów, jednocześnie dając wskazówki do podejmowania nowych inicjatyw we własnym środowisku. Pobyt w Krakowie zaowocował również zwiedzaniem: Sukiennice oraz możliwość nieodpłatnego zwiedzania podziemi, wystawy Szopek Krakowskich, a Wawel oraz Wieliczka to wartość dodana tego wyjazdu.

Zajęcia komputerowe to realizacja swoich umiejętności w grupie początkującej lub spotkania indywidualne dla zaawansowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Spotkanie pokoleniowe Jasełka ze wspólnie ubieraną choinką – dzieci z przedszkola nr 21 z Jasełką dla seniorów Centrum i Dziennego Domu oraz z  ozdobami pokonkursowymi.

Spotkania klubowe i pokoleniowe – Tematyka pogadanek była różna, np. rzecznik konsumenta Urzędu Miejskiego w Słupsku, policjanci prewencji Komendy Miejskiej w Słupsku w prowadzonych i odbytych po spotkaniach dyskusjach, sprowokowały dostrzeżenie przez uczestników ważnych aspektów życia człowieka dotyczących zagrożeń jakie mogą ich spotkać w otaczającym świecie (niebezpieczeństwa wynikające z podpisywania umów w domu konsumenta, przemoc w rodzinie). Pomogły także realizatorom w częściowym przygotowaniu osób starszych do reagowania na trudności jakie mogą ich spotkać w życiu oraz skutecznego ich rozwiązywania.

Ratownik medyczny  w „Siedmiu krokach” dał wskazówki jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zdrowotnych dotyczących stanów zagrożenia w starości.

Terapii zajęciowej ciąg dalszy – ozdoby świąteczne: choinki z makaronu, bombki wykonane różnymi technikami to realizacja pasji artystycznych. Animator poprowadził gry i zabawy stolikowe.

Specjalista pracy socjalnej rozwiązywał na bieżąco problemy socjalno-bytowe  osób potrzebujących wsparcia.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w ramach programu pomogły wyrażać własne emocje oraz panować nad nimi, czerpać radość z wspólnej zabawy z rówieśnikami oraz grupie młodszej pokoleniowo, uwrażliwiły na dostrzeganie piękna we własnym otoczeniu oraz w sobie.

Wiedza na temat zdrowego żywienia oraz konsultacje dietetyka jak i współpraca ze specjalistą ds. żywienia organizującego na każde spotkanie poczęstunek w ramach kuchni terapeutycznej to duży krok w kierunku lepszego, zdrowszego samopoczucia.

Terapeuta rehabilitacji ruchowej wraz z wolontariuszami masażystami zadbali o kondycję fizyczną uczestników projektu.

 

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu

zdjęcie do artykułu